10 Perkara Yang Membatalkan Keislaman Seseorang

 • Share
10 Perkara Yang Membatalkan Keislaman Seseorang
Hal-Hal Yang Membatalkan  Keislaman

Perkara yang membatalkan keislaman seseorang– Sesungguhnya Allah SWT Mewajibkan kepada seluruh hamba-Nya untuk masuk ke dalam agama Islam dan berpegang teguh dengannya, serta mewaspadai segala sesuatu yang akan menyimpangkan mereka dari agama yang suci dan mulia ini. Allah SWT.

Juga telah mengingatkan hamba-Nya, bahwa barangsiapa yang mengikuti seruan Rasuli Itu maka dia telah mendapatkan hidayah, dan barangsiapa yang berpaling dengannya maka dia akan tersesat.

Di dalam kitab-Nya Allah telah mengingatkan manusia tentang perkara perkara yang menjadi sebab murtad dari agama Islam dan perkara-perkara yang termasuk kemusyrikan dan kekafiran.

Beberapa Ulama’ menyebutkan peringatan-peringatan Allah itu dalam kitab-kitab mereka. Mereka mngingatkan bahwa sesungguhnya seorang muslim dapat dianggap murtad dari agama islam disebabkan beberapa hal yang menyalahi, sehingga menjadi halal darah dan hartanya.

Di antara sekian banyak hal yang membatalkan keislaman seseorang, Syaikh Al Imam Muhammad bin Abdul Wahab, serta beberapa ulama’ lainnya menyebutkan sepuluh hal yang paling banyak dilakukan oleh banyak orang islam

Dengan mengharap Ridho dan keselamatan dari-Nya kami paparkan dengan ringkas sebagai berikut:

1.Mengadakan persekutuan dalam beribadah kepada Allah SWT.

Dalam hal ini Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Dan Dia mengampuni dosa yang lain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya (An Nisa’: 116)

Dan Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesusatu dengan Allah maka pasti Allah mengharamkan surga kepadanya, dan tempatnya ialah neraka, tidaklah ada bagi orang-orang dzalim itu seorang penolongpun ( Al Maidah: 72)

Termasuk dalam hal ini, permohonan doa kepada yang mati serta bernadzar dan menyembelih qurban untuk mereka

 1. Menjadikan sesuatu atau seseorang sebagai perantara dan permohonan syafa’at serta tempat sandaran mereka kepada Allah
 2. Menolak untuk mengkafirkan orang-orang musyrik bahkan membenarkan madzhab mereka
 3. Berkeyakinan bahwa petunjuk selain yang datang dari Nabi Muhammad SAW. Lebih sempurna dan lebih baik . menganggap suatu hukum atau undang-undang lainnya lebih baik dibandingkan dengan syariat Rasulullah
 4. Membenci sesuatu yang datangnya dari Rasulullah meskipun diamalkannya, dalam hal ini Allah berfrman yang artinya: yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci apa yang di turunkan Allah (Al Qur’an) lalu menghapuskan pahala pahala amal amal mereka (QS. Muhammad: 9)
 5. Mengolok-ngolak sebagian dari agama yang dibawa Nabi SAW., misalnya tentang pahala atau balasan yang akan diterima, Allah berfirman Yang artinya: katakanlah! Apakah dengan Allah, ayat-ayatNya dan RasulNya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman
 6. Melakukan sihir. Di antara bentuk sihir adalah yaitu mengubah perasaan laki-laki menjadi benci kepada istrinya.dan juga menjadikan orang senang terhadap yang sebelumnya dia benci dengan bantuan setan, orang yang melakukan sihir hukumnya kafir, sebagai dalilnya adalah firman Allah yang artinya: dan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorangpun sebelum mengatakan, sesungguhnyakami hanya cobaan bagimu , sebab itu janganlah kamu kafir (QS. Al baqarah: 102)
 7. Membantu atau menolong orang kafir dan orang musyrik terhadap kaum muslimin, Allah berfirman yang artinya; barang siapa di antara kamu mengambil mereka orang orang musyrik menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk dari golongan merreka. Sesungguhnya Allah tidak memeberi petunjuk kepada orang-orang yang dzalim (QS. AL Maidah: 51)
 8. Beranggapan bahwa manusia bisa leluasa keluar dari syariat Nabi SAW.
 9. Berpaling dari agama Allah SWT, baik karena dia tidak mau atau mempelajari atau karena tidak mau mengamalkannya

Itulah 10 perkara yang membatalkan keislaman seseorang yang perlu diwapadai oleh setiap muslim. Agar ia tidak terjerumus untuk melakukan salah satu saiantara kesepuluh sebab yang dapat mengeluarkan dirinya dari agama islam.

Semoga bermanfaat, Amin

 • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *